Hoi!
Ons contacteren
Praktisch
Hoe geraak ik daar?
Reglement
Verhuur gebouw
Hoe word ik moni?
Reglement

LET OP! Dit is een algemeen reglement. Aangepaste afspraken ivm de coronamaatregelen vind je bij 'praktisch'.Huishoudelijk reglement deelnemers SPEELPLEINWERKING DASSENAARDE

 

 

1.          Algemene gegevens

 

Naam: v.z.w. Speelpleinwerking Dassenaarde

De speelpleinwerking is gehuisvest op Asdonkstraat 15 te 3294 Molenstede-Diest

Coördinator (enkel in juli en augustus): 0498/41.52.57

Contactpersoon: Verbeek Anja  0474/76.82.14

De vzw Speelpleinwerking Dassenaarde is de organisator van de speelpleinwerking. 

De vzw Jeugdoverlegpunt Diest en het stadsbestuur Diest bieden ondersteuning aan de vzw Speelpleinwerking Dassenaarde.  

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerking (VDS) biedt intervisie en supervisie aan de leiding.

 

 

 

 

 

 

2.          Doelgroep

 

Elk kind tussen 4 en 14 jaar, ongeacht cultuur, nationaliteit, huidskleur, godsdienstige overtuiging of maatschappelijke status is welkom.

Kinderen met een lichamelijke of geestelijke handicap mogen deelnemen aan de werking indien hun functioneren geen extra zorg vraagt en de activiteiten geen risico’s inhouden voor hun gezondheid.

 

 

 

 

 

 

3.          Werkingsdagen en -uren

 

De speelpleinwerking is in principe open op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag in juli en augustus. Voor de juiste datums raadpleeg de kalender of neem contact.

Indien de feestdagen 11-07, 21-07 en 15-08 op een weekdag vallen, is er die dag geen werking.

Begeleide activiteiten beginnen om 9u30 en eindigen om 16u30.

Er is opvang onder toezicht vanaf 8u ’s morgens en ’s avonds tot 18u.

 

 

 

 

 

 

4.          Inschrijving

 

Er wordt niet op voorhand ingeschreven.

Kinderen die onderwijs volgen in de scholen van Diest en deelgemeenten ontvangen een formulier dat de eerste dag van deelname ingevuld dient afgegeven te worden.  

De formulieren zijn eveneens te verkrijgen in Dassenaarde en dienen zo spoedig mogelijk terug bezorgd te worden.

 

 

 

 

 

 

5.          Bijdrage

 

3 euro indien de kinderen met eigen vervoer worden gebracht en gehaald (inwoners buiten Groot - Diest: 4 euro).

4 euro indien de kinderen met de bus worden opgehaald.

Eénmalig te betalen: 1 euro voor een polsbandje

De betaling gebeurt dagelijks bij het brengen van de kinderen of wordt afgerekend aan de hoofdmonitor op de bus.
Fiscale attesten kunnen aangevraagd worden bij Anja Verbeek of via
speelpleindassenaarde@gmail.com

 

 

 

 

 

 

6.          Voeding

 

’s Middags krijgen de kinderen verse soep (inbegrepen) en dienen ze boterhammen mee te brengen.

Als vieruurtje krijgen de kinderen een koekje of een ijsje (inbegrepen).

Drank kan zelf meegebracht worden of is te verkrijgen aan 1 euro.

Speciale zorgen omtrent voeding dienen schriftelijk meegedeeld te worden op het inschrijvingsstrookje.

 

 

 

 

 

 

7.          Kleding

 

We vragen de kleding te tekenen, aangezien er jaarlijks veel kleding achterblijft.

Eén maand na de zomerwerking wordt de verloren kleding geschonken aan een goed doel.

 

 

 

 

 

 

8.          Medische gegevens

 

Bijzondere medische gegevens over uw kind dient u schriftelijk mee te delen op het inschrijvingsstrookje.

In dringende gevallen raadplegen we de dichtstbijzijnde aanwezige dokter. 

Wanneer het nodig blijkt gaan we naar het ziekenhuis.  In dit geval trachten wij steeds de ouders op voorhand te verwittigen.

In een bosrijke omgeving is het krijgen van een tekenbeet niet onmogelijk. Een teek is een zeer klein insect dat bij een beet ernstige gevolgen kan hebben.

Het is noodzakelijk uw kind dagelijks te controleren op tekenbeten en deze onmiddellijk op de juiste wijze te verwijderen of een arts te raadplegen.

 

 

 

 

 

 

9.          Verzekering

 

Voor de gebouwen en met betrekking tot de burgerlijke aansprakelijkheid voor coördinatoren, vrijwilligers en kinderen, zijn we verzekerd bij Laureys & Vaes, Ed. Robeynslaan 90 te 3290 Diest. Tel. 013/31.17.72.

De monitoren en hoofdmonitoren worden door de stad verzekerd.

Bij een ongeval dient de eerste dokter die het kind ziet het medisch attest in te vullen.  De papieren en verdere onkosten hieromtrent dienen zo snel mogelijk  aan de verzekeringsmakelaar (Laureys & Vaes) te worden overgemaakt.

 

 

 

 

 

 

10.   Opzeg

 

De speelpleinwerking kan de opvang éénzijdig beëindigen wanneer de ouders/voogd het huishoudelijk reglement niet naleven na een redelijk aantal verwittigingen.

Indien kinderen zich na meermaals overleg niet houden aan gemaakte afspraken en de aanpak voor de leiding onmogelijk blijkt, kunnen ze na bespreking met de ouders tijdelijk worden geweigerd.

 

 

 

 

 

 

Goede afspraken maken de beste vrienden.

 

We wensen je kind(eren) een actieve en deugddoende vakantie toe!!!

Hoi!Ons contacterenPraktischHoe geraak ik daar?ReglementVerhuur gebouwHoe word ik moni?